Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman - Tworzeń długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 741, z późn. zm.), stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXXI/386/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 października 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/545/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman - Tworzeń długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik