Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W olkuskiej Szkole Podstawowej Nr 10, z udziałem burmistrza Romana Piaśnika, odbyła się miła uroczystość przekazania szkole zestawu herbów Olkusza przez krakowską fundację „Przyjdź”.

Uczniów oraz zaproszonych gości powitała Barbara Piekarz, dyrektor SP 10, która wspomniała, że uroczystość przekazania herbów rozpoczyna rok jubileuszu 30-lecia szkoły. Następnie najmłodsi uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do historii Olkusza.

Grupa uczniów stoi na scenie z flagami

- Olkusz bardzo mocno wspiera działania popularyzujące lokalną historię. Dzięki temu, że w nasze inicjatywy chętnie angażujecie się Wy - dzieci i młodzież, dorastacie ze świadomością wyjątkowości Srebrnego Miasta, budując poczucie dumy ze swojej małej ojczyzny. Herb to ważny element lokalnej tożsamości, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w szkole, która jest tak mocno zaangażowana w budowę lokalnego patriotyzmu wśród najmłodszych. Wsparcie fundacji „Przyjdź” pomoże nam jeszcze lepiej przybliżać lokalną historię. Serdecznie za to dziękuję – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Grupa osób stoi na scenie w szkole

Następnie Marek Oczkowski, prezes fundacji „Przyjdź”, przybliżył działalność samej fundacji oraz realizowany przez nią program „Moja Polska”. W ramach tego programu wybrano 30 gmin z całej Małopolski, które realizują ciekawe projekty regionalistyczne. Do gmin zakwalifikowanych do projektu fundacja przekazała dwa zestawy herbów, na które składały się ścienny i stojący herb miasta oraz 100 mniejszych stojących herbów z informacjami o jego historii.

Materiały będą ciekawą pomocą dydaktyczną podczas lekcji związanych z historią Olkusza i herbu miasta. Ponieważ olkuska „Dziesiątka” od lat organizuje konkurs regionalistyczny „Olkusz – Moje miasto” we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4, dyrektor Barbara Piekarz podziękowała nauczycielom zaangażowanym w organizację tego konkursu, a następnie przekazała część otrzymanych herbów na ręce Mirosława Jurczyka, dyrektora SP 4. Zestaw herbów, jaki otrzymał olkuski magistrat zostanie rozdzielony i przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Grupa uczniów oraz dorosłych stoi na szkolnym korytarzu

Aby przybliżyć historię herbu Olkusza zebranym uczniom – przedstawicielom wszystkich klas, Jacek Sypień, pracownik olkuskiego magistratu, a zarazem historyk – regionalista przedstawił prezentację poświęconą historii herbu miasta. Na zakończenie każdy z uczniów miał możliwość własnoręcznie przybić sobie na pocztówce pieczątkę, będącą repliką XIX-wiecznej pieczęci Olkusza. Taka promocyjna pieczątka została wykonana na zamówienie olkuskiego magistratu.

Uczniowie przybijają pamiatkową pieczątkę

Władze Olkusza od lat przywiązują bardzo duże znaczenie do nauczania i popularyzacji historii regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Rokrocznie uczniowie pierwszych klas otrzymują - wydane przez Urząd Miasta i Gminy - zeszyty ćwiczeń „Olkusz moje miasto”, które stanowią swoiste kompendium wiedzy o historii miasta, legendach i najważniejszych zabytkach Olkusza. Wydawane są książki, ulotki oraz gry planszowe poświęcone historii naszego miasta, a także przygotowywane wystawy plenerowe na rynku. Organizowane są także przedsięwzięcia i akcje, które mają na celu popularyzację dziejów Olkusza i regionu. Taką akcją, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, są cykliczne Olkuskie Spacery Historyczne. Olkuska Biblioteka wydaje pismo „Ilcusiana” prezentujące wiele ciekawych informacji o naszej przeszłości. Nie przypadkiem Olkusz już dwukrotnie został laureatem prestiżowego konkursu Wydarzenie Historyczne Roku organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. O roli, jaką władze miasta przykładają do pielęgnowania i popularyzacji pamiątek naszej przeszłości, świadczy Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich, nowa ekspozycja Podziemny Olkusz, czy zamek Rabsztyn, który po zakończeniu prac został udostępniony w tym roku zwiedzającym. Za wieloletnie prace realizowane w zamku Rabsztyn olkuski magistrat otrzymał w tym roku prestiżową nagrodę „Zabytek Zadbany” w kategorii specjalnej – właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. O randze tej nagrody świadczy fakt, że jest ona przyznawana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.