Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu działa Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotację na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację budynku.

 

 

Do zadań Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego należy:

1. udzielenie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku  o dofinansowanie,

2. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków  o dofinansowanie,

3. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Dotację można otrzymać na:

- przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,

- pompę ciepła powietrza/wody,

- pompę ciepła powietrza/wody o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,

- pompę ciepła typu powietrze/powietrze,

- gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,

- kocioł gazowy kondensacyjny,

- kotłownię gazową,

- kocioł olejowy kondensacyjny,

- kocioł zagazowujący drewno,

- kocioł na pellet drzewny,

- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- ogrzewanie elektryczne,

- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,-

- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

- mikroinstalację fotowoltaiczną,

- ocieplenie przegród budowlanych,

- stolarkę okienną,

- stolarkę drzwiową,

- audyt energetyczny,

- dokumentację projektową,

- ekspertyzy

 

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze mieści się

w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pokój 332, 334

tel. 32 6260184, 32 6260182

poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  dostępne są na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfos.krakow.pl/

 

Deklaracja dotycząca wymiany kotła