Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na podstawie art.  12 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuję, iż jakość  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 01.01.2021 roku  do 30.06.2021 roku w Gminie Olkusz, spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.