Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

8 listopada 2021, godz. 15:30

w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

32-300 Olkusz, ul. Francesco Nullo 29

 

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 752/5  położonej w  Olkuszu.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nrnr 2579/7 i 2578/2, położonych w Olkuszu.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany  Uchwały NR XXV/275/2008 Rady Miejskiej   w Olkuszu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Olkusz.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – wniosek grupy Radnych.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – wniosek grupy Radnych.

 

18. Wolne wnioski.

 

19. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.