Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na blisko 5 mln złotych opiewają szacunkowe koszty rozpoczętych niedawno prac drogowych na terenie Olkusza. Obejmują one zarówno obszary gęsto zaludnione, czyli osiedla mieszkaniowe, jak również dojazdy do przedsiębiorstw. Remontowane są ulice, budowane chodniki oraz wykonywane bezpieczne przejścia dla pieszych. Na realizację większości zadań Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie.

- Inwestycje w infrastrukturę drogową są inwestycjami w nasze bezpieczeństwo. Imponującą liczbę zrealizowanych w tym roku zadań wydłużamy o kolejne pozycje. Szczególnie ważne jest to, że składane przez nas wnioski o dofinansowanie zyskują akceptację, dzięki czemu stać nas na rozpoczynanie kolejnych prac. Każdy remont wiąże się z pewnymi utrudnieniami w ruchu, jednak wiem, że mieszkańcy wykażą się w tym zakresie zrozumieniem, a po zakończeniu prac będą cieszyć się zupełnie innym komfortem życia – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 

Inwestycje drogowe

Najbardziej kosztowną inwestycją jest przebudowa ul. Przemysłowej w Olkuszu. To już ostatni etap prac, w ramach którego przewidziano odwodnienie terenu poprzez budowę nowej kanalizacji, wykonanie nowej jezdni, chodnika, miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicy. Inwestycja powinna zostać zrealizowana jesienią przyszłego roku. Umowa z wykonawcą opiewa na 2,4 mln złotych.

Przemysłowa

Rozpoczęły się także prace związane z przebudową ul. E. Orzeszkowej w Olkuszu. Również tutaj największa część prac realizowana będzie pod ziemią; w związku z budową odwodnienia. Zostanie wykonana nowa jezdnia, chodnik oraz miejsca postojowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2022 roku. Usprawnienie komunikacji na Os. Młodych poprzez modernizację ul. E. Orzeszkowej będzie kosztowało niemal 1,1 mln złotych.

Orzeszkowej

Jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace związane z realizacją pierwszego etapu przebudowy ul. Kpt. Hardego w Olkuszu. Całkowicie zmieni się plac przed Szkołą Podstawową Nr 3: planowane jest wykonanie nowej nawierzchni, chodnika i miejsc postojowych. Przebudowana zostanie również kanalizacja oraz sieć elektroenergetyczna. Wartość prac to 421 tys. złotych.

Hardego

W tym roku zakończą się także remonty części ul. Tuwima oraz ul. Batalionów Chłopskich w Olkuszu. Przewidziane w tych miejscach prace obejmują wykonanie nowej podbudowy oraz jezdni, parkingów i chodników. Łączna wartość prac w obu lokalizacjach przekracza 450 tys. złotych.

Tuwima

Pracownicy zakładów zlokalizowanych przy ul. Zagaje w Olewinie jeszcze w tym roku dojadą do swoich miejsc pracy przebudowaną drogą. Na odcinku położonym na gminnych działkach zostanie położona nowa nawierzchnia oraz pobocza. Prace zostały wycenione przez wykonawcę na 200 tys. złotych.

Zagaje

 

Chodniki i bezpieczeństwo

Trwają już prace związane z budową dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. Pierwsze z nich zlokalizowano w rejonie skrzyżowania tzw. drogi chrzanowskiej z ul. Kamyk, a drugie w Rabsztynie. Oprócz wykonania nowego oznakowania poziomego przewidziano budowę oświetlenia, a także – co szczególnie ważne – chodniki prowadzące do przejść. Obie inwestycje zostaną zakończone w tym roku. Ich wartość oszacowano na blisko 290 tys. złotych. Podobne przejścia powstaną także na wiadukcie 29 Listopada, obok schodów prowadzących na Park Czarnej Górze oraz w pobliżu połączenia ul. Pakuska z ul. Witosa. W tym miesiącu powinny zostać rozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Kamyk

Przy ul. Witosa niebawem powstanie nowy chodnik z przejściem dla pieszych. Prace zostały już rozpoczęte, a ich wartość została oszacowana na 27 tys. złotych.

Witosa

- Nie są to wszystkie inwestycje drogowe, które rozpoczęliśmy w ostatnim czasie – pokazują jednak dużą skalę podejmowanych przez nas przedsięwzięć. Trwa przecież budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kocjana, czy parkingu pod wiaduktem – przy Parku Czarna Góra. Kilka mniejszych inwestycji, takich jak przebudowa ul. Gęsiej, czy budowa łącznika między ul. Piłsudskiego i Dworską rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Nie zapominamy też o budowie nowych obiektów, takich jak trybuny na Czarnej Górze, czy przedszkola w Osieku i Zedermanie. Najbliższe miesiące będą więc bardzo intensywne – podsumowuje Roman Piaśnik.