Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

     W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez:

- uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa,

- karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich,

- zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich,

- wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym,

- używanie przy obsłudze drobiu odzieży oraz obuwia ochronnego,

- zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej przypadków zwiększonej ilości padłych ptaków w celu przeprowadzenia badań w kierunku wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI).