Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O jeden dzień dłużej będzie czynne Biuro Obsługi Klienta PGNiG SA, które mieści się w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 16. Władze spółki podjęły tę decyzję po tym, jak burmistrz Roman Piaśnik zwrócił ich uwagę na długie kolejki osób oczekujących na załatwienie swojej sprawy. Reakcja nastąpiła natychmiastowo - Biuro Obsługi Klienta będzie czynne nie tylko w poniedziałki i wtorki – jak dotychczas, ale także – dodatkowo – w czwartki.

- Cieszy szybka odpowiedź władz PGNiG SA, w efekcie której Biuro Obsługi Klienta będzie czynne o jeden dzień dłużej. Z prowadzonych przeze mnie rozmów wynika także, że niewykluczone są dalsze działania na rzecz poprawy jakości obsługi Klientów PGNiG SA, w tym być może zmiana lokalizacji Biura na bardziej komfortową dla naszych Mieszkańców – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Kolejka do Biura

W październiku burmistrz zwrócił się do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z oficjalnym wnioskiem o wydłużenie czasu działania olkuskiego Biura Obsługi Klienta, podkreślając odczuwane przez Mieszkańców niedogodności. ”O tym, że jest to niewystarczający okres najlepiej świadczą kolejki, które tworzą się przed Biurem. W załączeniu przesyłam zdjęcie, wykonane w poniedziałek 25 października 2021 roku około godziny 15:00, czyli na godzinę przed zamknięciem punktu. Długa kolejka osób oczekujących oznaczała, że nie wszystkim udało się dostać w tym dniu do Biura Obsługi Klienta. Wśród osób oczekujących dominowały bardzo negatywne emocje.” – uzasadniał w przesłanej korespondencji włodarz Olkusza.

Spotkanie u burmistrza

We wtorek 16 listopada burmistrz Roman Piaśnik spotkał się z Jerzym Perliceuszem – dyrektorem Biura Sieci Sprzedaży Zachód w PGNiG SA oraz Barbarą Gawrońską – dyrektor Krakowskiego Obszaru Sprzedaży PGNiG SA, którzy potwierdzili, że od 18 listopada 2021 roku Biuro Obsługi Klienta w Olkuszu będzie czynne przez trzy dni w tygodniu: poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 8:00 do 16:00. Przedstawiciele spółki zapowiedzieli jednocześnie, że w najbliższych tygodniach będą analizować, czy przeprowadzone działania przyniosły oczekiwany rezultat.