Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Strategia rozwoju gminy to dokument, który jest potrzebny do efektywnego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje. Strategia rozwoju gminy powinna wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji strategii czy oceny działań podejmowanych przez samorządowców. 

Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat.

Więcej informacji: Biuletyny Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl)

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w części diagnostycznej.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w formie zbierania uwag za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłaszania uwag był także dostępny do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym. Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu.

czytaj dalej

 

Celem przedmiotowego naboru była identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju gminy, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

czytaj dalej

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DIAGNOZY STRATEGII ROZWOJU

Opublikowano: 10 grudzień 2021

 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033, na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Olkusz, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033.

czytaj dalej

 

 

BANK PROJEKTÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU

Opublikowano: 10 grudzień 2021

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju dla Gminy Olkusz na lata 2023-2033 ogłaszamy nabór propozycji przedsięwzięć projektowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy. Celem przedmiotowego naboru jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju naszej gminy, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

czytaj dalej...