Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH   W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – NABÓR NA 2021 ROK.

 

„Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+381,10 do 0+585,10 (w tym przejście dla pieszych w km 0+483,10) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

 

DOFINANSOWANIE – 40 494,00

WARTOŚĆ INWESTYCJI – 54.448,86

 

PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ.

 

HARMONOGRAM

L.p.

ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)

 

 
   
   

1

2

3

   

1.

Roboty rozbiórkowe i organizacyjne

10/2022

   

2.

Budowa elementów drogi

10/2022

   

3.

Kanał technologiczny

10/2022

   

4

Oświetlenie drogi – część podziemna

10/2022

   

5

Organizacja ruchu drogowego

10/20221