Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rada Miejska w Olkuszu na przedświątecznej sesji, która odbyła się zdalnie w dniu 14 grudnia 2021 roku, zdecydowała jednomyślnie o przyjęciu budżetu na rok 2022, zaproponowanego przez burmistrza Romana Piaśnika. Szczególną uwagę w dokumencie zwracają zaplanowane na przyszły rok inwestycje, których łączna wartość wyniesie blisko 30 mln złotych.

- Realizacja tak wielu inwestycji majątkowych możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych oraz rządowych – w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Dróg, czy dotacji Ministerstwa Sportu. Zabezpieczyliśmy również wkład własny dla budowy całorocznego budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze oraz modernizacji krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2, czyli przedsięwzięć o wartości ponad 33 milionów złotych, zaplanowanych do realizacji w ramach Polskiego Ładu – uzasadniał w czasie sesji Rady Miejskiej burmistrz Roman Piaśnik.

Wśród zaplanowanych na 2022 rok wydatków znalazły się m.in.:

  • Trwająca już budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami w Parku Czarna Góra o wartości niemal 7 mln złotych,
  • Modernizacja basenu na Czarnej Górze o wartości na 2022 rok prawie 4,4 mln złotych,
  • Budowa przedszkola w Osieku za ponad 6,5 mln złotych,
  • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Zedermanie za ponad 3 mln złotych,
  • Kontynuacja przebudowy ul. Przemysłowej i Orzeszkowej o łącznej wartości ponad 3,7 mln złotych,
  • Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, którego kontynuacja w 2022 roku będzie kosztować blisko 800 tys. złotych,
  • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gorenicach o wartości 410 tys. złotych,
  • Modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach za blisko 900 tys. złotych,
  • Przebudowa ul. Kapitana Hardego, Chopina, Jasnej w Olkuszu i przejść dla pieszych w ul. Pakuska i 29. Listopada,
  • Projekty techniczne na wykonanie drogi w Niesułowicach oraz ul. Zielonej i Baczyńskiego w Olkuszu.

Łącznie tylko na poprawę infrastruktury drogowej w 2022 roku zaplanowano prawie 6 mln złotych, natomiast wszystkie nakłady na wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosą blisko 30 mln złotych.

Ważną pozycję w budżecie na 2022 rok zajmują wydatki na edukację. Przyszłoroczny budżet zabezpiecza 100% wydatków oświatowych, mimo, że wpływy z tytułu subwencji oświatowej są znacznie niższe niż ponoszone przez Gminę Olkusz wydatki. W samym 2022 roku na oświatę zaplanowano środki w wysokości ponad 83 mln złotych, natomiast subwencja na ten cel wynosi niecałe 42 mln złotych, czyli około 50% zaplanowanych wydatków. Ofertę edukacyjną Gmina Olkusz poszerza dzięki pozyskanym środkom w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

- Przed nami nowy rok budżetowy, pełen ciekawych wyzwań i ambitnych projektów. Liczę, że wpłyną one pozytywnie na jakość życia wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Dziękuję wszystkim za współpracę przy realizacji budżetu mijającego roku i liczę na to, że przyszły rok będzie równie aktywny – podsumowuje burmistrz Olkusza.