Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W październiku tego roku Gmina Olkusz ogłosiła konkurs na wykonanie projektu muralu, który miałby zostać wykonany w dziedzińcu Dawnego Starostwa. W przewidzianym terminie do 30 listopada wpłynęło 10 prac. Komisja Konkursowa, działając w oparciu o Regulamin Konkursu, stosunkiem głosów 6 do 3, postanowiła nie przyznać nagrody głównej.

Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa, doceniając zaangażowanie uczestników Konkursu, składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie i życzy wielu sukcesów na polu artystycznym.