Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dariusz Murawski, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, został nowym zastępcą burmistrza ds. komunalnych w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy. Na tym stanowisku zastąpił – odchodzącą na emeryturę – Jolantę Motyczyńską.

- Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Motyczyńskiej za lata bardzo dobrej współpracy, której efekty mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz w postaci tak wielu zrealizowanych inwestycji. Ostatnie lata były niezwykle wymagające – oddaliśmy do użytku m.in. projekty z Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Park Czarna Góra i Dolinkę na Os. Młodych, a także Dawne Starostwo z podziemiami oraz zamek w Rabsztynie. Za to zaangażowanie należą się duże słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Za realizację planów inwestycyjnych Gminy Olkusz od 1 stycznia 2022 roku jest odpowiedzialny Dariusz Murawski, od wielu lat związany z olkuskim samorządem. Już teraz w budżecie Gminy Olkusz uwzględniono zadania o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Są to przede wszystkim budowa trybun przy stadionie i budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze, modernizacja dróg i dalszy rozwój gminnej infrastruktury.

- Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań przed nami. Zaplanowane na nadchodzący czas inwestycje to projekty niezwykle ambitne, których realizacja znacznie podniesie jakość życia mieszkańców naszej gminy, a także komfort i dostępność oferty spędzania czasu wolnego. Cieszę się, że mogę brać udział w realizacji tych przedsięwzięć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie burmistrz Roman Piaśnik – mówi Dariusz Murawski, zastępca burmistrza ds. komunalnych.

Dariusz Murawski

Dariusz Murawski był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu od 2007 roku. W tym czasie mocno angażował się w rozwój olkuskiej infrastruktury sportowej, dzięki czemu Olkusz otworzył się na wydarzenia sportowe o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym. W ostatnich latach szczególnie angażował się w realizację projektu rewitalizacji Parku Czarna Góra. W nowej roli będzie odpowiadał przede wszystkim za nadzór nad gminnymi inwestycjami, a także sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, czy pozyskiwania środków zewnętrznych.