Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu jw. albo zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – parter biuro podawcze. Wypełnioną deklarację składamy osobiście albo wysyłamy pocztą do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Termin składania deklaracji dla budynków istniejących to 12 miesięcy tj. do dnia 30.06.2022r Termin składania deklaracji dla nowopowstających budynków to 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałożeniem kary grzywny (zwykle 500 zł) tylko dla osoby, która w terminie nie dopełni tego obowiązku.