Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. ”W poszukiwaniu Azbeścika” zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu. Konkurs odbył się w ramach działania edukacyjnego w związku z realizacją projektu nr RPMP.05.02.02-12-0096/19 pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka Odpadami.

Nagrody wręczył Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

- Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak licznie wzięliście udział w konkursie plastycznym pt. „W poszukiwaniu Azbeścika”. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych prac. Wykazaliście się wielką kreatywnością oraz wiedzą na temat szkodliwości azbestu. Bardzo cieszy mnie Wasze zainteresowanie ekologią oraz chęć udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Życzę Wam dalszych sukcesów w kolejnych konkursach i serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym w naszym konkursie – powiedział burmistrz Roman Piaśnik.

Komisja wyłoniła postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce - Agata Flak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu),

II miejsce - Karolina Hołda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu),

III miejsce - Kornel Wojciechowski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu).

Przyznano również 10 wyróżnień, które otrzymali :

- Maja Osak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Maria Kućmierczyk (Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu),

- Filip Dębiec (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Olga Oleksy (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu),

- Malwina Dąbrowa (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Jakub Baczyński (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Hanna Wojtaszewska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu),

- Emilia Seremet (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Anna Tomeczek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu),

- Sara Mróz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu).