Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami skierowany jest on do gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych albo 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

W Gminie Olkusz wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wnioski można składać do 31 października 2022r. – decyduje data wpływu do Ośrodka.

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego);
  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy Al.100-lecia 15c - Dział Dodatków Mieszkaniowych –  pokój nr 8 (parter);

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie http://ops.olkusz.pl/dodatek-oslonowy/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 641-32-12 w godzinach pracy Ośrodka.