Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR1O/00037998/4

 

2. Numer działki – 776/48

 

3. Powierzchnia działki –  0,2229 ha.

 

4. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Olkuszu przy ul. Głowackiego, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 94. Dojazd do nieruchomości dobry. Otoczenie nieruchomości związane jest z zabudową produkcyjno – usługową, przemysłową oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną po przeciwnej stronie drogi. Kształt działki regularny, dogodny do zabudowy i zagospodarowania.

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „B3PT” – opisanym jako „Tereny produkcyjno - techniczne”.

 

6 .Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

7. Cena sprzedaży  wynosi – 184 593,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote ).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 28.02.2022 r.