Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty strategiczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033

 

Data: Wtorek, 01.02.2022

Godzina: 16:00

 

Aby wziąć udział w warsztatach, nie jest konieczna rejestracja. Żeby dołączyć do wydarzenia, wystarczy kliknąć poniższy link:

https://us06web.zoom.us/j/84333764254?pwd=b1Nqc3NQQXMrV0laVnFmVDhJQis0UT09

 

Zgłaszać można było zadania, inwestycje, wydarzenia i wszelkie inicjatywy, które wpłyną na rozwój gminy oraz przyczynią się do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Działania mogli zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, grupy mieszkańców, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz rady osiedli.

Pomysły i potrzeby dotyczące przedsięwzięć projektowych można było zgłaszać w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłoszeniowy był także dostępny do pobrania w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz). Wypełnione formularze można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.

Wpłynęło 155 pomysłów (projektów), w tym 81 online oraz 74 w postaci papierowej. Zgłoszone pomysły zostaną omówione na spotkaniu warsztatowym w ramach pracy nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w dniu 01.02.2022 r. Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Projektów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w załączeniu.

Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Pomysłów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w części diagnostycznej

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w części diagnostycznej

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w części diagnostycznej.

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w formie zbierania uwag za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłaszania uwag był także dostępny do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym. Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu.

Celem ankiety konsultacyjnej było umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii w części diagnostycznej.

Wpłynęły 3 uwagi w wersji papierowej. Wykaz zgłoszonych uwag w załączeniu.

 

 

Załączniki

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO KONSULTACJI PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU GMINY OLKUSZ 2023-2033 W CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ