Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ruszyła trzecia część Programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł na osobę (dotyczy gospodarstw wieloosobowych) lub 1260 zł na osobę (dotyczy gospodarstw jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do utrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wysokość dotacji o najwyższym poziomie dofinansowania wynosi 60 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną  - 69 000 zł. 

Maksymalna kwota dotacji 30 000 zł na przedsięwzięcie w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej bez wymiany źródła ciepła.

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze mieści się

w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pokój 332, 334

tel. 32 6260184, 32 6260182

poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  dostępne są na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfos.krakow.pl/