Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  TRZECH CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE ZADOLE KOSMOLOWSKIE

 

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050. 2303 .2022 z dnia  9 lutego   2022 r. w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających  trzech członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Zadole Kosmolowskie.

 

 

TERMIN WYBORÓW UZUPEŁNIĄJACYCH  USTALAM NA

 

DZIEŃ 13 MARCA 2022 ROKU

 

        Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 8.00 do 18.00

 

Wybory uzupełniające trzech członków Rady Sołeckiej w  Sołectwie Zadole Kosmolowskie odbędą się  w Szkole Podstawowej   w Kosmolowie,

 

Kandydatów na członków Rady Sołeckiej można zgłaszać do Gminnej Komisji ds. Wyborów od dnia 17.02.2022r. do 04.03.2022r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1 pok.238. (druk zgłoszenia w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu).

 

Zgłoszeni kandydaci na członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej od dnia17.02.2022r.  do 04.03.2022 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz,  Rynek 1 pok.238 (druk zgłoszenia w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu).

 

 

Kalendarz Wyborczy w wyborach uzupełniających:

 

trzech członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Zadole Kosmolowskie

 

 

 15.02.2022r.

Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Gminnej Komisji ds. Wyborów

 15.02.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o terminie wyboru  członków Rady Sołeckiej, ogłoszenie kalendarza wyborczego oraz wskazanie lokalu wyborczego

od 17.02.2022r.

do 04.03.2022r.

Zgłaszanie kandydatów na  członków Rady Sołeckiej

od 17.02.2022r.

do 04.03.2022 r.

Zgłaszanie kandydatów do Sołeckiej  Komisji Wyborczej

09.03.2022r.

Powołanie Sołeckiej Komisji Wyborczej

09.03.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji  o zarejestrowanych kandydatach na  członków Rady  Sołeckiej

od 21.02.2022r.

do 07.03.2022r.

Możliwość dopisania się do spisu wyborców

od 21.02.2022r.

do 07.03.2022r.

Sporządzenie  spisu wyborców

13.03.2022r.

Głosowanie

Lokal wyborczy otwarty w godzinach 8.00-18.00

 

 

 

 

  • Możliwość dopisania do spisu ( tj. osoby zamieszkałe na terenie sołectwa ,a nie zameldowane , pok.101 Urzędu Miasta i Gminy Olkusz)

 

 

ZARZĄDZENIE 0050.2303.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających trzech członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Zadole Kosmolowskie.