Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Loga

Ponad 410 tys. złotych dofinansowania otrzymała Gmina Olkusz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Jasnej w Olkuszu na odcinku od ul. Ks. Prałata Henryka Januchty w górę – do istniejącej nakładki asfaltowej. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 700 tys. złotych, a różnicę pokryją środki z budżetu Miasta. Prace zostaną tak skoordynowane, by olkuskie Wodociągi wykonały dodatkowe roboty wodno-kanalizacyjne, umożliwiające m.in. dokonywanie nowych przyłączeń do sieci. Wartość prac zaplanowanych przez PWiK sp. z o.o. to około 300 tys. złotych.

- Jest to znakomita wiadomość dla obecnych oraz przyszłych Mieszkańców ul. Jasnej w Olkuszu. Tę piękną okolicę wybierają zarówno przyszli lokatorzy powstających budynków wielorodzinnych, jak i rodziny budujące własne domy. Wykonane prace znacząco poprawią komfort i jakość życia coraz większej liczby Mieszkańców tej ulicy. Nie zapominamy również o kolejnym odcinku przebudowy ul. Jasnej – od ul. Ks. Januchty w prawo – w dół. Aktualnie trwa przygotowanie projektu technicznego, który pozwoli nam odpowiednio skoordynować kolejne prace – podkreśla burmistrz Roman Piaśnik.

Dofinansowanie Jasna

W najbliższym czasie zostaną uruchomione procedury przetargowe, związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Władze miasta liczą na to, że przebudowa rozpocznie się wczesnym latem tego roku. Harmonogram wskazuje również ostateczny termin zakończenia prac, wyznaczony  w maju przyszłego roku. Istnieje natomiast szansa na to, że będą one przebiegały szybciej.

W naborze wniosków na 2022 rok Gmina Olkusz zgłosiła jeszcze jeden wniosek o dofinansowanie, obejmujący budowę ulicy Ks. Prałata Henryka Januchty. Inwestycja, której koszt całkowity został oszacowany na 1,8 mln złotych, znalazła się na 11 miejscu listy rezerwowej. W przypadku wystąpienia oszczędności, wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania z listy podstawowej RFRD, realna będzie szansa realizacji również tego zadania.

Dofinansowanie Jasna