Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

22 lutego 2022 roku, godz. 15:30

w trybie zdalnym

 

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olkusz do Stowarzyszenia pn. „Małopolska Organizacja Turystyczna”.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olkuskiemu na: zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, współfinansowanie systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 5598, położoną w Olkuszu przy ul. Rzemieślniczej.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 5599, położoną w Olkuszu przy ul. Rzemieślniczej.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 5396/4, położoną w Olkuszu.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu zdrowotnego.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olkusz zarządu nad odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 783 oraz nr 791 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie rond zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olkusz.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na 2022 rok.

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/405/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – wniosek grupy Radnych.

 

23. Wolne wnioski.

 

24. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.