Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Szanowni Państwo,

            uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka), w zakładce Co robimy/ Oświata i wychowanie/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022”.

Kryteria uzyskały pozytywną opinię Strony Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kryteria uwzględniają uwagi zgłoszone przez reprezentantów korporacji samorządowych. Zostały także uzgodnione z Ministrem Finansów.

Dofinansowaniem z rezerwy tej części subwencji będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach.