Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu realizuje projekt pn. „Konwersja cyfrowa MOK Olkusz” w ramach projektu systemowego ”Konwersja cyfrowa domów kultury”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 172.100, 00 zł z przeznaczeniem na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostki oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub on-line.

            Realizacja projektu została objęta honorowym patronatem Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Patronat medialny objęła „Gazeta Olkuska” oraz kanał Olkusz.tv

            W ramach działań informacyjno- promocyjnych projektu prowadzonych w Internecie oraz w lokalnych mediach (prasa, tv) ukazały się informacje na temat realizowanego projektu. Zostały one opublikowane na stronie www i FB Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, w serwisie internetowym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w serwisie Gazety Krakowskiej i Przeglądu Olkuskiego. Dodatkowo na kanale „Olkusz.tv” został opublikowany wywiad z Dyrektorem MOK na temat cyfryzacji ośrodka. Wywiad można obejrzeć klikając w link: https://www.facebook.com/Olkusz.tv/videos/587899492555087

W chwili obecnej jesteśmy już na półmetku działań zaplanowanych w projekcie.

            Do tej pory, w  ramach projektu, pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, takich jak m.in.: „Kontinuum sztucznej rzeczywistości”; „Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat”; „Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury”; „Projektowanie oferty kulturowej on-line”.

            Szkolenia odbywały się w formie webinarów on-line, a także stacjonarnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniach on-line uczestniczyło łącznie 37 osób, natomiast w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym wzięło udział 18 pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

            Udział w szkoleniach on-line umożliwił pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury rozwijanie kompetencji cyfrowych, które są wykorzystywane w działaniach związanych  z edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych.

            Szkolenie stacjonarne wspierało budowanie cyfrowej strategii, tj. analizę potrzeb i zasobów Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pozwalającej na zakupy sprzętowe, inicjowanie nowych rozwiązań cyfrowych, a także podejmowanie działań wykorzystujących narzędzia i aplikacje cyfrowe.

            W kolejnym etapie projektu zaplanowane zostało jeszcze szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury pozwalające poznać świat osób z niepełnosprawnościami, a także konsultacje z ekspertem do spraw dostępności. Działania te mają na celu podniesienie jakości podejmowanych działań i budowanie oferty kulturalnej z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

            W harmonogramie projektu znajdują się również szkolenia specjalistyczne z obsługi narzędzi internetowych, które posłużą wdrożeniu nowych technologii w postaci streamingu, podcastów, tworzenia nowej jakości przekazu audio i jakości nagrań video oraz szkolenie z obsługi dronu, które zakończone zostanie egzaminem państwowym.

Ważnym etapem realizacji projektu będzie zrealizowanie zakupu sprzętu, przewidzianego w projekcie. Pozwoli to na doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu w profesjonalny sprzęt komputerowy, środki trwałe oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online i w sposób cyfrowy. Kolejnym istotnym elementem w projekcie będzie dostosowanie strony www do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

            Realizacja działań zaplanowanych w projekcie potrwa do 30.06.2022r.