Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 28.02.2022r. do dnia 20.03.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 169 o pow. 90m2 położonej w Olkuszu obr. Skalskie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową, na okres do 31.05.2022r. Czynsz ustalony na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. za cały okres dzierżawy wynosi 90,41zł brutto. Termin wnoszenia opłat: jednorazowo określony w umowie dzierżawy;

- część działki nr 2328/3 o pow. 44m2 położonej w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2335.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 24.02.2022r. w wysokości: 2.000,00 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 752/5 o pow. 18m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 132,84zł brutto (tj. 6,00/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działki nrnr 1180/4, 1180/5 o łącznej pow. 439m2 położone w Olkuszu przy ul. Miłej z przeznaczeniem pod ogród warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1376 o pow. 60m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej z przeznaczeniem pod parking na okres 1 roku. Wysokość czynszu ustalona zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 44,28zł brutto (tj. 0,60zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezjii Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.