Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rok 2022 jest dla olkuskiej Biblioteki rokiem szczególnym, gdyż przypada w nim jubileusz 105. rocznicy istnienia instytucji. 

Początki historii olkuskiej Książnicy sięgają 1 marca 1917 roku, gdzie w budynku ówczesnego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu rozpoczęła ona swoją działalność. Ruch obywatelski sprawił, że ponad wiek temu udało się pozyskać wiele publikacji, które w połączeniu z księgozbiorami działających wtedy towarzystw społeczno-kulturalnych: Resursa Obywatelska, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Liga Kobiet, dały początek prężnie działającej Bibliotece. Placówka funkcjonowała wówczas dzięki pracy społecznej. Jej prowadzeniem zajmowali się w tym czasie członkowie towarzystw, z inicjatywy których powstała Biblioteka.

Dzisiaj olkuska Biblioteka jest nowoczesną i profesjonalną placówką XXI wieku tętniącą życiem w centrum miejskiej kultury, w której przeplatają się różne kierunki działalności bibliotecznej, literackiej i artystycznej. Na dzisiejszy wizerunek instytucji zapracowały pokolenia wspaniałych ludzi, ambitnych dyrektorów dążących do rozwoju biblioteki, kreatywnych pracowników, którzy swoją pracą tworzyli i tworzą atmosferę tego miejsca. Warto podkreślić, że biblioteka to przede wszystkim ludzie - pracownicy i czytelnicy, którzy współtworzą duszę biblioteki oraz jej charakter, a także kształtują kierunek jej rozwoju. Olkuskiej Książnicy udało się pozyskać zaufanie czytelników, dla których stała się ona trzecim miejscem po domu rodzinnym, pracy i szkole, gdzie warto spędzać wolny czas.

Obecnie olkuska Książnica zalicza się do najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie. Do dyspozycji czytelników jest ponad 170 000 książek oraz ponad 5000 zbiorów specjalnych. Liczba pozycji z każdym miesiącem rośnie, podobnie jak ilość czytelników.

Niezmiennie podstawowym źródłem wiedzy pozostaje książka drukowana, jednak Biblioteka oferuje również dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych: IBUK Libra CZYTELNIA ON-LINE, Legimi oraz Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych.

W minionym roku z usług placówki skorzystał co trzeci mieszkaniec powiatu olkuskiego. Liczba ta dotyczy osób wypożyczających zbiory, korzystających z czytelni, Internetu czy dostępnych baz danych. Co piąty mieszkaniec Ziemi Olkuskiej z kolei wypożyczył do domu przynajmniej jedną książkę.

Biblioteka posiada jedno z najnowocześniejszych oprogramowań zintegrowanych obejmujące wszystkie procesy biblioteczne: „Sowa2SQL”. Wzorem popularnych wyszukiwarek internetowych, rozwiązania zaproponowane przez „Sowa2SQL” pozwalają szybko i sprawnie dotrzeć do poszukiwanych materiałów z możliwością wyboru zbiorów wśród tych, które są aktualnie dostępne do wypożyczenia.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu to instytucja kultury, która prowadzi szeroką działalność na rzecz społeczności lokalnej. Gromadzi, opracowuje i przechowuje, a także udostępnia dokumenty i informacje o zbiorach bibliotecznych, tworzy i udostępnia własne komputerowe bazy danych, popularyzuje książki i czytelnictwo, organizuje szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy, prowadzi działalność kulturalno-oświatową, informacyjną, promocyjną oraz instrukcyjno-metodyczną na rzecz bibliotek z powiatu olkuskiego oraz bibliotek własnej sieci. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której ukazuje się czasopismo „Ilcusiana” i opracowywane są tematyczne wystawy.

Książnica opracowuje dwie bazy bibliografii regionalnej: autorską bazę własną pod nazwą Bibliografia Powiatu Olkuskiego oraz współtworzy bazę małopolską pod nazwą Bibliografia Małopolski (SBR - Systemu Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego), gromadzi materiały regionalne, tworzy zestawienia  tematyczne i udziela informacji o regionie, skanuje bieżące i archiwalne materiały piśmiennicze, fotograficzne i ikonograficzne.

Działania edukacyjne i kulturalne podejmowane przez Bibliotekę zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone m.in.  medalem Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Obchody jubileuszowe są okazją do świętowania dla całej społeczności skupionej wokół spraw czytelnictwa oraz kultury miasta i gminy Olkusz.

Biblioteka nie istniałaby bez czytelników, dlatego w roku jubileuszowym zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnych jubileuszowych konkursach, imprezach i wydarzeniach przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tak jak nieczytana książka jest jedynie zbiorem zapisanych kart, tak nie odwiedzana biblioteka staje się tylko budynkiem wypełnionym regałami.

Dziękujemy, że jesteście z nami od 105 lat.