Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Konkurs „Małopolska Wieś 2022” organizowany jest w trzech kategoriach:

1)            Najpiękniejsza Małopolska Wieś,

2)            Nowatorska Małopolska Wieś,

3)            Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorstwa Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2017 r., a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w 2021 r.

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”  jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

 

Dokumentację konkursową znaleźć można pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2068526,ogloszenie-konkursu-pn-malopolska-wies-2022-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html