Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na przeszło 105 milionów złotych opiewa wniosek, jaki Gmina Olkusz złożyła w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W planach znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe z kompleksową modernizacją dróg lokalnych oraz wiaduktu w ciągu ulicy 29 Listopada, kompleksowa modernizacja niemal 13 km sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim oraz budowa tężni solankowej na terenie ośrodka Czarna Góra.

- Ponieważ możemy liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 95%, postanowiliśmy zaproponować do realizacji przede wszystkim takie zadania, które - z uwagi na wysokie koszty - nie byłyby możliwe do realizacji jedynie ze środków własnych gminy, a mają bardzo duże znaczenie dla mieszkańców. Przede wszystkim mam tu na myśli przebudowę ciągu dróg od ronda Niepodległości na osiedlu Młodych do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej. To jedno z głównych połączeń drogowych w naszym mieście o ponadlokalnym znaczeniu. Dla komfortu mieszkańców równie ważna jest modernizacja 13 odcinków ulic na terenie miasta i gminy o łącznej długości niemal 13 km oraz budowa oświetlenia, a także modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z kolei budowa tężni solankowej, to kontynuacja naszych wieloletnich starań, których celem jest powstanie nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu na Czarnej Górze - mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Muszą one ponadto wpisywać się w przewidziane obszary inwestycyjne.

 

WNIOSEK BEZ KWOTOWEGO OGRANICZENIA

Gmina zdecydowała się wnioskować o przebudowę ciągu dróg od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych przez ulice: 29 Listopada z wiaduktem, Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Górniczą, szczególną uwagę zwracając na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach oraz gruntowny remont wiaduktu. W planach jest przebudowa skrzyżowania ul. 29 Listopada z al. 1000-lecia połączona z niwelacją istniejącej skarpy, a także budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 29 Listopada z ul. Parkową i ul. Dworską. Poza tym wniosek obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, miejsc postojowych i parkingów, a także przystanków i zatok autobusowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość zadań szacowana jest na blisko 68,5 mln złotych. Dofinansowanie, przewidziane dla inwestycji drogowych, wynosi aż 95%.

 

WNIOSEK, KTÓREGO WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 MLN ZŁ

Zadanie składa się z kilku części. Pierwsza obejmuje kompleksową modernizację sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim gminy Olkusz. Wybrane drogi o łącznej długości prawie  13 km zapewniają połączenie największych osiedli miejskich z centrum miasta oraz umożliwiają skomunikowanie mieszkańców w obrębie części sołectw. W planach jest przebudowa ulic: Baczyńskiego, Orzeszkowej (odcinek początkowy), Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej) Armii Krajowej, Kolberga, Pomorskiej, Gwarków, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej (od ul. Astrów do  ul. Miłej) i Sikorka  (od ul. Jasnej do ronda). Poza tym planowana jest przebudowa ul. Leśnej w Osieku i drogi w Olewinie oraz budowa ul. Akacjowej w Żuradzie. Drugą część zadania stanowi budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Osieku, przy ul. Gwarków i Krucza Góra w Olkuszu, a także budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej. Przewidziano także remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na drogach o długości prawie 4 km w ulicach: Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, Sikorka oraz w Olewinie. Łączna wartość zadań szacowana jest na ponad 31,5 mln zł. Dofinansowanie, przewidziane dla inwestycji drogowych, wynosi aż 95%.

 

WNIOSEK, KTÓREGO WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 5 MLN ZŁ

Gmina Olkusz złożyła wniosek obejmujący budowę tężni solankowej oraz montaż kontenera sanitarnego na terenie ośrodka „Czarna Góra”. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu, czyli wykonanie ścieżek łączących tężnie ze strefą rekreacyjno-basenową, oświetlenie terenu oraz wybudowanie obiektów małej architektury, czyli m.in. ławek, koszy i stojaków na rowery. Koszt realizacji inwestycji to przeszło 5 mln 555 tys. złotych. Gmina może liczyć na dofinansowanie sięgające 90%.

- Do wniosku o dofinansowanie musieliśmy wskazać takie projekty, które wpiszą się w założenia Funduszu. Liczmy, że pozyskamy dofinansowanie na ich realizację. O wszystkich ustaleniach będziemy na bieżąco informować mieszkańców – podsumowuje burmistrz Roman Piaśnik.