Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W okresie od marca do 31.12.2022r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie działał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Punkt został uruchomiony dzięki uzyskanemu przez Gminę Olkusz dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze środków państwowego funduszu celowego. Gmina Olkusz
w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku na realizację zadania otrzymała dotację celową w kwocie
97 641 zł. Wkład własny Gminy Olkusz w realizację zadania stanowi kwota 24 411 zł. Całkowity koszt zadania to 122 052 zł.

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie pracowało czterech specjalistów:

  1. Terapeuta uzależnień.
  2. Specjalista terapii środowiskowej.
  3. Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 Zadaniem specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego jest udzielanie bezpłatnych porad dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Porady będą udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności, wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym działania adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi problemami. Specjalistyczne poradnictwo umożliwi osobom i rodzinom uzyskanie pomocy w radzeniu sobie
z trudnościami, stresem i problemami, które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzenie porad przez specjalistów pozwoli na wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów oraz umożliwi unikniecie głębszych kryzysów.