Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dotację celową z budżetu państwa (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W okresie od marca 2022r.  do 31.12.2022r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu
Aleja 1000-lecia 15 C,
będzie działał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Punkt został uruchomiony dzięki uzyskanemu przez Gminę Olkusz dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze środków państwowego funduszu celowego. Gmina Olkusz w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku na realizację zadania otrzymała dotację celową w kwocie 97 641 zł. Wkład własny Gminy Olkusz w realizację zadania stanowi kwota 24 411 zł. Całkowity koszt zadania to 122 052 zł.

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie pracowało trzech  specjalistów:

  1. Terapeuta uzależnień.
  2. Specjalista terapii środowiskowej.
  3. Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zadaniem specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego jest udzielanie bezpłatnych porad dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Porady będą udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności, wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym działania adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi problemami. Specjalistyczne poradnictwo umożliwi osobom i rodzinom uzyskanie pomocy w radzeniu sobie
z trudnościami, stresem i problemami, które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzenie porad przez specjalistów pozwoli na wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów oraz umożliwi unikniecie głębszych kryzysów.

Porady specjalistów dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz udzielane są bezpłatnie.

Harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego można uzyskać pod numerem telefonu  511-341-295 – w godzinach od  07.30 - 10.30.
Osoby koordynujące działanie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego:

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Agnieszka Będkowska

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Anna Walotek

 

Harmonogram kwiecień 2022