Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informuję, że:

- warunkiem do otrzymania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie jest złożenie odpowiedniego wniosku (do pobrania tutaj – strony od 2 do 4);

- podpisany wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu od poniedziałku 28 marca 2022 roku;

- świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni;

- wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Ponadto informuję, że Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów

Do pobrania:

Rozporządzenie MSWiA – wzór wniosku (od 2 do 4 strony)