Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wiele osób skorzystało z całego szeregu atrakcji, jakie zostały przygotowane przez organizatorów Olkuskiego Dnia Recyklingu, jaki odbył się 17 marca. Ideą wydarzenia była możliwość wymiany niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na sadzonki drzew miododajnych i owocodajnych oraz nasiona łąki kwietnej. Poza tym towarzyszył mu cały szereg atrakcji. Wydarzenie objął patronatem Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Na parkingu ośrodka Czarna Góra odbyła się zbiórka wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chętni mogli zapoznać się z ofertą stoisk edukacyjno-informacyjnych, które przygotowały Fundacja „Odzyskaj Środowisko” oraz Nadleśnictwo Olkusz. Każda osoba, zdająca zużyty sprzęt elektryczny mogła otrzymać w zamian sadzonkę owocodajnego i miododajnego drzewa oraz nasiona roślin wchodzących w skład kwietnych łąk. Chętni mogli także zasięgnąć podstawowych informacji na temat recyklingu.

Warto dodać, że pod koniec 2021 roku w ramach projektu „Elektryczne śmieci” na terenie Olkusza postawiono 5 specjalnych pojemników, do których mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny o małych gabarytach. Do tej pory zebrano w nich 867 kg elektroodpadów.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pierwszy Eko-LOGICZNY Turniej Szachowy, jaki odbył się w olkuskim Domu Kultury. Turniej był imprezą towarzyszącą Olkuskiemu Dniowi Recyklingu zorganizowanemu w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Uczestników turnieju powitali Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Łukasz Rychlewski oraz Marcin Wiercioch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Grupa dzieci gra w szachy

Przed przystąpieniem do turnieju szachowego uczniowie z olkuskich szkół spotkali się z Karoliną Kędzierską z Fundacji Odzyskaj Środowisko, która podczas pogadanki o ochronie środowiska zaprezentowała piękne figury szachowe z recyklingu. Przemysław Suliga, artysta-designer współpracujący z fundacją, zatopił w nich elementy kabli, aluminium i miedzi pochodzące z recyklingu elektrycznych śmieci.

Nad przebiegiem turnieju szachowego czuwał Marian Twardoń, mistrz szachowy, który prowadzi Klub Szachowy w olkuskim Domu Kultury oraz sędzia szachowy Martin Surman.

W kategorii uczniów klas VII-VIII pierwsze miejsce zajął Kacper Kordaszewski, drugie Wojciech Pałka, a trzecie Bartłomiej Goraj. Wśród uczniów klas IV-VI kolejne miejsca zajęli: Szymon Morawski, Wiktor Gałka, Marek Wąsiel. W kategorii uczniów klas I-III pierwsze miejsce zajął Piotr Rychlewski, drugie Piotr Wcisło, a trzecie Maciej Michalski.

 

Poza tym w holu MOK-u można było obejrzeć wystawę „Wehikuł Czasu”, czyli kolejne wydarzenie towarzyszące Olkuskiego Dnia Recyklingu. Zaprezentowano na niej zabytkowe aparaty fotograficzne, a jako ekspozytory zastosowano bębny pralek.

Olkuski Dzień Recyklingu zorganizowały: Gmina Olkusz, Fundacja Odzyskaj Środowisko, MB Recycling, Nadleśnictwo Olkusz i organizacja odzysku AURAEKO w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Wydarzenie objął patronatem Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.