Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 roku w Gminie Olkusz, spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz