Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 11.04.2022r. do dnia 01.05.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

 

- użyczenie części działki nr 229/27 o pow. 700m2 położonej w Zedermanie z przeznaczeniem pod ustawienie trybun, na czas nieokreślony;

- część działki nr 4457 o pow. 50m2 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 1,60 zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działek nr 2564, nr 2576/8 o łącznej pow. 10m2 i nr 1534 o pow. 10m2 położone w Olkuszu z przeznaczeniem pod studzienki i szafy teletechniczne (działki zajmowane na podstawie obowiązujących umów) na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w łącznej wysokości 147,60zł brutto (tj. 6,00/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- użyczenie pomieszczenia w budynku przy Al. 1000 lecia 15c o pow. 83,84m2 na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej;

- część działki nr 818/1 o pow. 75m2 położonej w Olkuszu obr. Pomorzany z przeznaczeniem pod ogród warzywno - owocowy (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 942 o pow. 18m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod dojazd, dojście na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 11,07zł  brutto (tj. 0,50zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- najem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Nullo o pow. 27,09m2 z przeznaczeniem pod działalność Stowarzyszenia Wędkarskiego na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.2423.2022 z 31.03.2022r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 166,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 1802 o pow. 192m2 położona w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 134,40zł netto (tj.165,31zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- cześć działki nr 1449/12 o pow. 105m2 położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 73,50zł netto (tj. 90,41zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- użyczenie budynku Szkoły Podstawowej w Kosmolowie wraz z działkami nr 575/2, nr 576 z przeznaczeniem pod zadania statutowe Szkoły Podstawowej na okres 3 lat;

- działka nr 1188/1 o pow. 505m2 położona w Olkuszu przy ul. Miłej z przeznaczeniem pod ogród owocowo- warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry,

- części działek nrnr 2115/27, 3981/4 o łącznej pow. 600m2 położone w Olkuszu ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 516,60zł brutto (tj. 0,70 zł/m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry.

 

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Najem/Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.