Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.2440.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 13.04.2022 ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt Strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 24 maja 2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza (załącznik nr 1) opublikowanego na stronie internetowej gminy www.umig.olkusz.pl wraz z projektem Strategii (załącznik nr 2) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a także dostępnego do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz (dziennik podawczy, Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej)
  • pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodraczych DELTA PARTNER) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_olkusz
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Miasta i Gminy Olkusz e-PUAP: /il751m3lrx/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Konsultacje potrwają od 19.04.2022 r. do 24.05.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

Zał. 1_Formularz_konsultacji

 

Zał. 2_Strategia Rozwoju Gminy Olkusz 2023-2033