Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

       Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach, przeznaczonego do sprzedaży w  drodze przetargu.

 

 

1. Przedmiotem wykazu  jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach. Lokal mieszkalny nr 6, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej pow. użytkowej: 56,62m2, posiada balkon, objęty jest księgą wieczystą KA1K/00052867/6. Do lokalu przyporządkowana jest piwnica o pow. użytkowej: 4,84m2.

Opłata przekształceniowa w wysokości: 7,62zł. w stosunku miesięcznym, płatna jako składnik opłaty eksploatacyjnej do 25  każdego bieżącego miesiąca na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Katowicach.

Aktualizacja opłat następuje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Lokal mieszkalny wolny od zobowiązań i obciążeń.

 

2. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.

 

3. Cena lokalu mieszkalnego wynosi: 392 484,00zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote).