Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 23.05.2022r. do dnia 12.06.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 5064/6 o pow. 1100m2 położona w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod ogród przydomowyna okres do 30.09.2023r. (działka w części objęta umową dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 80,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 229/27 o pow. 1200m2 położonej w Zedermanie z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych na czas nieokreślony (działka w części objęta umową dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2489.2022 z dnia 11.05.2022r. w wysokości: 500zł netto. Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2780/5 o pow. 242m2 położonej w Olkuszu przy zbiegu ul. St. Buchowieckiego i ul. Pakuska z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1789/2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem: pod parking o pow. 60m2, pod dojazd o pow. 121m2 oraz pod zieleń o pow. 105m2  na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości netto: 0,70zł/m2 za zieleń, 0,50zł/m2 za dojazd oraz 0,60zł/m2 za parking. Termin wnoszenia opłat za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry, za dojazd i parking miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.