Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR1O/00031031/6

 

2. Numer działki – 3165/1

 

3. Powierzchnia działki –  0,1648 ha.

 

4. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Olkuszu przy al. 1000 - lecia, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 94. Dojazd do nieruchomości zły, odbywa się pośrednio  z al. 1000-lecia. Kształt działki regularny, wydłużony, dogodny do zabudowy i zagospodarowania. Działka jest zabudowana i zagospodarowana. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej.

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „5.PU1” – opisanym jako „Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej”.

 

6 .Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

7. Cena sprzedaży  wynosi – 130 535,50 zł ( słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 50/100 ).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 04.07.2022 r.