Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK PRZETARGU

 

 

  1. W dniu 31.05.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg pisemny na sprzedaż udziału w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objęty księgą wieczystą: KR1O/00059082/0.

 

  1. Cenę wywoławczą do przetargu stanowiła kwota: 1 732 941,00zł. (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych).

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości: 346 588,00zł. nie zostało wpłacone.

 

  1. Na przedmiotowy przetarg nie zostały złożone żadne oferty.

 

  1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.