Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2021 rok.

 

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Rynek 1 podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2021 rok.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 239.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w/w zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

W załączeniu proponowany wzór zgłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

/-/ Jan Kucharzyk

 

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia