Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km   od 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

 

DOFINANSOWANIE – 412.915,00 ZŁ

WARTOŚĆ INWESTYCJI – 761.343,14 ZŁ

 

PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ.

W RAMACH PRAC ZAPLANOWANO REMONT 325 M DROGI, POBOCZA, DOJŚĆ DO POSESJI, ZJAZDÓW, BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

 

HARMONOGRAM

L.p.

ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)

 

 
   
   

1

2

3

   

1.

Prace rozbiórkowe i organizacyjne

05/2023

   

2.

Budowa elementów drogi

05/2023

   

3.

Budowa kanalizacji deszczowej cz. 1

05/2023

   

4

Budowa kanalizacji deszczowej cz. 2

05/2023