Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

21 czerwca 2022 roku odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Mimo trwającej pandemii koronawirusa w 2021 roku w Gminie Olkusz oddano do użytku wiele inwestycji, które służą Mieszkańcom naszej Gminy.

 

- Katalog realizowanych w ubiegłym roku inwestycji jest bardzo szeroki, obejmujący teren całej Gminy Olkusz – zarówno nasze osiedla, jak i sołectwa. Wydatki majątkowe osiągnęły wartość blisko 23 milionów złotych – podkreślał przed głosowaniem w sprawie absolutorium Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Wotum absolutorium

Od czterech lat na tzw. sesji absolutoryjnej, w myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiany jest raport o stanie gminy za rok ubiegły. Nie inaczej było w Olkuszu, gdzie głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Romana Piaśnika poprzedziła debata o stanie Gminy Olkusz, w której udział wzięli radni Rady Miejskiej w Olkuszu oraz jeden mieszkaniec, który uzyskał — ustawowo przewidziane — poparcie grupy mieszkańców.

W głosowaniu nad wotum zaufania wzięło udział 21 radnych Rady Miejskiej – 20 radnych było „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wotum absolutorium

Przed głosowaniem nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2021 burmistrz Roman Piaśnik przybliżył najważniejsze wyzwania, z jakimi w ubiegłym roku mierzyły się władze miasta.

- Wymaga od nas wiele pracy i zdolności negocjacyjnych, by spiąć budżet na inwestycje, obarczony dodatkowymi obciążeniami w postaci rosnących cen energii, materiałów budowlanych itp. Wiedzą Państwo jednak, że potrafię być twardym negocjatorem, zwłaszcza gdy chodzi o troskę o finanse publiczne. W zeszłym roku udało nam się ograniczyć zadłużenie o wartość wyższą, niż początkowo planowana. Spłata długu wyniosła 9 milionów złotych, zamiast założonych 5 milionów – uzasadniał burmistrz. Przypomniał również najważniejsze inwestycje 2021 roku:

  • Budowę przedszkola w Sołectwie Osiek oraz rozbudowa Zespołu szkolno-przedszkolnego w Zedermanie;
  • Budowę budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami;
  • Modernizację kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu;
  • Przebudowę dróg gminnych: ul. Przemysłowej, Orzeszkowej, Słowackiego i Nullo;
  • Rozbudowę budynku remizy OSP w Gorenicach.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wzięło udział 20 radnych – wszyscy zagłosowali „za”.

Wotum absolutorium

- Dziękuję wszystkim, którzy przez cały 2021 rok ciężko pracowali nad realizacją budżetu: radnym, kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu, a także dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, podobnie jak w sprawie wotum zaufania, jest wyrazem uznania dla nas wszystkich, za który raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję – mówił burmistrz Olkusza po głosowaniu nad absolutorium.

Wotum absolutorium

Wotum absolutorium