Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zachęcamy do zgłaszania organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

„Kryształy Soli”, to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku nagrody Kryształy Soli zostaną przyznane w kategoriach: 1. Polityka społeczna, 2. Kultura i tożsamość regionalna. 3. Edukacja, społeczeństwo obywatelskie i zrównoważony rozwój. 4. Sport, turystyka, ekologia. 5. Najlepsza małopolska inicjatywa pozarządowa.

Konkursy dedykowane są osobom zaangażowanym społecznie. Za ich przykładem organizatorzy pragnąć docenić ich pracę i pokazać, że działania prospołeczne mają  sens. Nadesłane zgłoszenia będą wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji w latach 2017 – 2021. Spośród wszystkich laureatów nagrody zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2022, który otrzyma 25 000 zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Warto dodać, że do tej pory, aż sześć olkuskich stowarzyszeń otrzymało nagrody i wyróżnienia konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotychczas otrzymały ją: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” oraz Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do konkursów upływa 29 lipca 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń do nagrody „Kryształy Soli” dostępne są na stronie internetowej konkursu.

nagroda Kryształy Soli