Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

XL sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku ok. godz. 17:00 (nie wcześniej jednak niż po zakończeniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu zwołanej na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 15.30) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1

 

 

Tematem sesji będzie między innymi:

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Tomsi z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.