Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Zakończyła się realizacja kolejnych dwóch inwestycji w Gorenicach: zagospodarowania terenu placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gorenicach oraz modernizacji obiektu sportowego w Gorenicach. Zadania zostały zrealizowane na zlecenie Gminy Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

- To znakomite wieści dla wszystkich mieszkańców Gorenic. Nowa infrastruktura to nowe możliwości spędzania wolnego czasu, podniesienie jakości edukacji sportowej oraz potencjału całego sołectwa do organizowania wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Cieszy, że na tak cenne przedsięwzięcia pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić inwestycje w tak dużym zakresie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Odbiory Gorenice

W ramach pierwszego zadania przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach od strony północnej powstała strefa rekreacyjna. Składają się na nią elementy małej architektury z kręgiem ogniskowym, ławkami, koszami na śmieci, a także drewniana altana służąca jako zacienione miejsce odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw. Wokół strefy rekreacyjnej wykonano ogrodzenie. W ramach tej inwestycji nasadzono także nowe drzewa. Nowy teren rekreacyjno-sportowy będzie sprzyjał integracji mieszkańców wsi i promował zdrowy tryb życia.

Zakres drugiego zadania pt. „Sport i rekreacja – modernizacja obiektu Sportowego w Gorenicach”  obejmował gruntowny remont i modernizację boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Leśnik” Gorenice. W zakres prac wchodziły m.in. budowa siłowni zewnętrznej, wymiana nawierzchni boiska zewnętrznego, gdzie została wykonana nawierzchnia poliuretanowa, rozbudowa oświetlenia całego terenu rekreacyjnego, budowa systemu monitoringu zewnętrznego i ogrodzenia systemowego, a także budowa ciągów pieszych i pochylni dla niepełnosprawnych.

Odbiory Gorenice

Dzięki realizacji projektu uległa poszerzeniu oferta łącząca mieszkańców, sprzyjająca rozwijaniu kreatywność dzieci i ich rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych. Została także wzbogacona oferta sportowa, a nowe obiekty umożliwią integrację międzypokoleniową. Zastosowane rozwiązania techniczne zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców, korzystających z rewitalizowanych obiektów, a także funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej.

Odbiory Gorenice

Na stadionie Leśnika Gorenice już 24 czerwca 2022 roku odbyła się impreza Powitanie Lata w ramach cyklu wydarzeń Gorenice łączą ludzi.

Odbiory Gorenice

fot: fb/gorenicepl

Wartość całego projektu Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR wynosi 3 605 140,06 zł. Dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 558 391,33 zł. Projekt Gminy Olkusz znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich, które otrzymały dofinansowanie. Wartość wszystkich zaplanowanych prac to ponad 3,6 miliona złotych.