Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Bogate doświadczenia Gminy Olkusz i Mieszkańców naszego miasta w pomoc Ukrainie były przedmiotem dyskusji z ukraińskimi i mołdawskimi doktorantami, którzy odwiedzili Srebrne Miasto w ramach Letniej Szkoły, odbywającej się pod patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Mieszkańcy Olkusza od pierwszych dni wojny bardzo aktywnie zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Pierwszy punkt pomocy został zorganizowany dzięki natychmiastowej i bardzo sprawnej współpracy wielu środowisk, które widziały potrzebę pilnej mobilizacji. Dzięki temu wsparcie ze Srebrnego Miasta trafiło do Ukrainy błyskawicznie, a wiele grup pomocowych inspirowało się wypracowanymi w Olkuszu rozwiązaniami. O tej pomocy opowiadał Łukasz Rychlewski, zastępca burmistrza Olkusza.

Wizyta Ukraina

- Kolejny raz możemy liczyć na gościnę włodarzy Miasta i Gminy Olkusz, co pozytywnie wpływa na relacje między Polską i Ukrainą. Spotkania te co roku przybierają bardzo praktyczny wymiar, dzięki czemu nasi sąsiedzi zyskują ważne doświadczenia, dotyczące konkretnych wyzwań, z jakimi mierzy się samorząd w Polsce, dostrzegając wszelkie różnice i podobieństwa z lokalnymi strukturami w swoich ojczyznach. W tym roku nasze spotkanie było szczególnie ważne, a przekazane doświadczenia cenne – komentuje dr Mateusz Kamionka, opiekun grupy, koordynujący warsztaty "ABC pomocy ukraińskim uchodźcom na poziomie administracji lokalnej".

Wizyta Ukraina

Oprócz praktycznych działań, jakie zostały podjęte w Olkuszu po wybuchu wojny w Ukrainie, duże zainteresowanie naszych gości wzbudziła kwestia współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ważnym punktem spotkania było przekazanie listu mera miasta Niżyn, gdzie systematycznie trafiała pomoc ze Srebrnego Miasta. Młodzi doktoranci mieli również okazję zobaczyć punkty pomocy Ukrainie, zlokalizowane przy Al. 1000-lecia.

- W wyniku ataków rakietowych i bombardowań w mieście Niżyn uszkodzono 25 bloków wielorodzinnych oraz 60 domów prywatnych, а także szkoły, przedszkola, kotłownie oraz miejski cmentarz. Od pierwszych dni wojny Wasze miasto Olkusz, reprezentowane przez grupę wolontariuszy „Olkusz pomaga Ukrainie” wielokrotnie kierowała pomoc humanitarną dla mieszkańców Nieżyna, pomagała dzieciom z sierocińca, mieszkańcom domu spokojnej starości, Niżyńskiemu Towarzystwu głuchoniemych, wojskowym z Sił Zbrojnych Ukrainy, Obrony Terytorialnej, а także mieszkańcom okolicznych wsi, które zostały szczególnie dotknięte działaniami wojennymi i okupacją – pisze Ołeksandr Kodoła, mer miasta Niżyn, wyrażając chęć budowy relacji partnerskich między Niżynem i Olkuszem.

Wizyta Ukraina