Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

 

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 lipca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23:59.

 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych