Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 90 lat zmarł Józef Januszek - Honorowy Obywatel Miasta Olkusza, wieloletni nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

Łącząc się w bólu i żałobie, składamy w imieniu własnym oraz całego olkuskiego samorządu wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny.

 

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

ŚP. Józef Januszek

Józef Januszek urodził się i wychował w Olkuszu, z którym związał całe swoje dorosłe życie – zawodowe i prywatne. Od 1957 roku jako nauczyciel matematyki przez wiele dekad z ponadprzeciętnym oddaniem przekazywał wiedzę i pasję do nauk matematyczno-przyrodniczych kilku pokoleniom olkuszan.

Był pierwszym przewodniczącym utworzonego w 1981 roku NSZZ „Solidarność”. Od podstaw organizował pracę biura Delegatury Oświaty i Wychowania, a w latach 1990-1992 pełnił funkcję jego dyrektora. Powszechne zaufanie mieszkańców i szacunek do pracy na rzecz Olkusza miały również swoje odzwierciedlenie w mandacie radnego Rady Miejskiej, który sprawował w latach 1990-1994, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury i Edukacji.
 
Talent, umiejętności i osiągnięcia zawodowe Pana Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie takich odznaczeń jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pan Józef Januszek był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, a także Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Za pracę społeczną na rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę „Cordis Nobilis”.
 
Pogrzeb Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odbędzie się 8 lipca 2022 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu.