Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Lokalowych wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Olkusz.

                                                                

L.p

Nr KW

Nr działki/

powierzchnia

Udział

Pow. mieszkania /piwnicy

Opis nieruchomości

w Olkuszu

( ulica:)

Cena lokalu z zł.

Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego.

Cena gruntu w zł.

 

1.

 

KR1O/00032042/3

 

1777/34 i 1777/35 o łącz. pow.

 1713m2

 

0,0257

 

m. 43,10m2

piw.5,40m2

 

ul. Skalska 11/9

160 010,00

 

Zabudowa wielorodzinna

9 363,00

 

1.

 

KR1O/00025162/8

 

1759/1

o  pow.  600m2

 

0,0385

 

m. 37,44m2

piw.16,70m2

 

ul. Krak. Przed. 13/19

147 468,00

 

Zabudowa wielorodzinna

4 921,00

 

Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 09.09.2022r.