Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 01.08.2022r. do dnia 21.08.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

- część działki nr 3353/85 o pow. 15m2 położonej w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod parking (teren zajmowany bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu w wysokości 0,60zł/m2 netto - ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 22m2 położonej w Olkuszu przy ul. 29 Listopada z przeznaczeniem pod garaż (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) - na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej        w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 1,00zł/m2 z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 5489/6 o pow. 670m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z  Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 70,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 3996/8 o pow. 700m2 położonej w Olkuszu przy ul. Witosa z przeznaczeniem pod ogród warzywno-owocowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 70,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- najem pomieszczenia garażowego o pow. 16,44m2 położonego w Olkusz przy ul. Mickiewicza 3 (pomieszczenie zajmowane na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1773.2021 z 26.05.2021r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 12,30zł brutto ). Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry;

- najem lokalu o pow. 73m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2621.2022 z dnia 25.07.2022r. w wysokości 23,31zł/m2netto (w tym podatek od nieruchomości). Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- najem lokalu o pow. 26m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność usługową (lokal zajmowany obecnie na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2621.2022 z dnia 25.07.2022r. w wysokości 32,20zł/m2netto (w tym podatek od nieruchomości). Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2227/2 o pow. 36m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod ustawienie leżaków i stolików na okres do 31.10.2022r. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.2631.2022 z 26.07.2022r. w wysokości: 177,12zł brutto miesięcznie. Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 47/41 o pow. 4461m2 położonej w Pazurku z przeznaczeniem pod staw rybny i grunt rekreacyjny na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu za staw zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 276,00zł natomiast za grunt przeznaczony pod rekreacje na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.2592.2022 z 08.07.2022r. w wysokości 200,00zł netto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1256 o pow. 50m2 położonej w Gorenicach z przeznaczeniem pod garaż oraz zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy)  na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za garaż 12,30zł  brutto (tj. 0,50zł/m2 netto), za zieleń 36,90zł brutto. Termin wnoszenia opłat: za garaż miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, a za ogród rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy/Najemcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane również w przypadku ustalenia warunków przetargu.

Dzierżawa/Najem przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.